Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Βόλτα

Αυτό που παρατήρησα να αλλάζει μέσα μου τους τελευταίους μήνες είναι μια φυσική απέχθεια που μου δημιουργεί πια οτιδήποτε γλυκανάλατο συναισθηματικό. Μάλλον γι' αυτό δεν γράφω κιόλας.
Εκπαίδευσα τον εαυτό μου να μην πολύ σκέφτεται τα πράγματα, να μην συνδέεται με ανθρώπους και καταστάσεις και να τα παίρνει όλα όπως έρχονται.
Είμαι πιο χαρούμενη έτσι. 
  
Τελικά, δεν είναι άσχημα που είμαι μόνη.
Απόγευμα στο χωριό.

Βόλτα<ιταλική volta "στροφή"